追求與國際人權保障同步。否則,乾脆忘了二二八!
Chinese Taipei? 以台灣之名參加2020東京奧運!
武漢肺炎症候群戮破「國王的新衣」;中華民國台灣
228Net 信仰建國228 追思感恩台灣神
照片走廊 - 台灣大地文教基金會
保護臺灣大聯盟網站
228台灣神太上真經
制憲正名台灣國 - 來自台灣神黃信介的啟示
 
228.Net.Tw
228台灣神太上真經
護國台灣神
台灣精神
分享臺灣神
聖山講古
聖山紀事
聖山教育
新聞快報
不吐不快
影音播放下載
祈安祈福法會
咱ㄟ故鄉 咱ㄟ家
【保護圖博的「吽」】
保護圖博的「吽」 - Free Tibet~ Hong~
We're @-Bian Casters for Taiwan
蓬萊島雜誌.Net
誰在線上
我們有 2 位訪客在線上
瀏覽人次
訪客: 36527775
嗑牙小鋪
節目介紹:
年少困頓入道門
酸甜苦辣五味陳
渾沌奇幻各有味
因緣聚會台灣神

走投無路的蒼蠅
眼前忽然放光明
找到方向ㄟ道人
一路跟隨台灣神

嗑牙小舖 歡迎來坐 店小二上茶囉

 ^(++_++_++++++++_)^ 贊決

主 持 人:Jack

文件加入日期

排序 : 檔名 | 日期 | 點閱 [ 遞增 ]
file icon 2012-09-28hot! 09/28/2012 下載數: 524
嗑牙小舖第 四十集

主題 宗教研習班(一)
般若波羅蜜多心經
--以出世之心 行入世之道

----------------------------------------------------------
般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩‧行深般若波羅蜜多時‧照見五蘊皆空‧度一切苦厄‧
舍利子‧色不異空‧空不異色‧ 色即是空‧空即是色‧受想行識亦復如是‧
舍利子‧是諸法空相‧不生不滅‧不垢不淨‧不增不減 ‧
是故空中無色‧無受想行識‧無眼耳鼻舌身意‧無色聲香味觸法‧
無眼界乃至無意識界‧無無明‧亦無無明盡‧乃至無老死‧亦無老死盡‧
無苦集滅道‧無智亦無得‧以無所得故‧
菩提薩埵‧依般若波羅蜜多故‧心無罣礙‧無罣礙故‧無有恐怖‧遠離顛倒夢想‧究竟涅盤‧
三世諸佛‧依般若波羅蜜多故‧得阿耨多羅三藐三菩提‧
故知般若波羅蜜多‧是大神咒‧是大明咒‧是無上咒‧是無等等咒‧能除一切苦‧真實不虛‧
故說般若波羅蜜多咒‧即說咒曰‧揭諦‧揭諦‧波羅揭諦‧波羅僧揭諦‧菩提薩婆訶‧
----------------------------------------------------------

個人不喜歡廣讀各家心經之解讀解釋之後再行整合介紹
文字解讀或解釋 若有錯誤或不全 還請見諒
本篇以描述個人心識體會 經驗分享為主 而不是文字考究典籍論述

個人覺得觀自在菩薩在講授心經之當時
是面對一群正跟著佛陀行道的眾人
因在場聽聞者皆已是行道中人
故通篇心經就沒提到如何行入世行道
而是以講述如何保持出世之心
來對在場的實踐家們 提出一個補充 一個提醒
所以副標題才會標上--以出世之心 行入世之道

--------------------------
舍利子‧色不異空‧空不異色‧ 色即是空‧空即是色‧受想行識亦復如是‧
舍利子‧是諸法空相‧不生不滅‧不垢不淨‧不增不減 ‧
--------------------------
如虛擬技術所創電影阿凡達
一切當下感受皆是如此真實與震撼
但離開電影之後 一切都只是虛擬的數位資料

想起電視購物台一個好笑的橋段
一名推銷員舌燦蓮花 推銷一台又輕又薄的筆電
其中一個功能是 硬碟容量超大 可以存放百萬張照片或是無數影片
最重要的是 即使存了百萬張這麼多的照片 這台筆電絲毫不會增加一丁點重量...
在這零與一的數位世界裡 一個小小的硬碟中
不就存放了無數的大空間世界 又存放了無數的主角人物 山海大地
是不是很像是 ‧是諸法空相‧不生不滅‧不垢不淨‧不增不減 ‧
電子檔中 不論呈現的是物質的有或是非物質的空 其實都只是磁碟上無數的零與一編織而成
不就如同 ‧色不異空‧空不異色‧ 色即是空‧空即是色‧受想行識亦復如是‧

--------------------------
是故空中無色‧無受想行識‧無眼耳鼻舌身意‧無色聲香味觸法‧
無眼界乃至無意識界‧無無明‧亦無無明盡‧乃至無老死‧亦無老死盡‧
無苦集滅道‧無智亦無得‧以無所得故‧
--------------------------
非無受想行識 眼耳鼻舌身意 色聲香味觸法
只是這些皆是用於乘載到彼道之船諸般工具
靠岸之後就得留下放下 非是目的 故曰無
勉勵大家 不要把感覺當成一切 而流於追求各式感覺
諸般感覺只是行道成道的工具
在維持生命 在行道成道的過程 這些感覺皆是很重要的工具
但是行道成道才是真正的目標

世人常會捨本逐末 忘失本真
宜抓大放小 直道而行
而"道"為何
靈魂之永生常在 (乃至無老死‧亦無老死盡.)
靈魂進化之旅程
或學習 或了願 或報恩 或任務(天命)
或曰創立人間淨土(把自由民主人權普世之祥光 普照於人間大地)

雖說一切皆是虛擬 虛幻不實
但真實感越重臨場感越真才能讓人認真專注沉迷其中
越認真才能有深刻體會
深刻嚐受酸甜苦辣生老病死
才能磨出智慧結晶 滿載而歸
人生如戲 入戲嚐真 出戲返真
如觀賞戲劇影集當下之專注與認真 體驗後之滿足與解脫脫離

但世人常常因為太過認真而流於執著
困於某處某境某思某覺 忘失了本來目標 停滯不前 蹉跎時光
時時學習不執著 平常心(將來可從金剛經裡提到方法)
雖認真於入世之道 但也常常以心經警醒 提醒要回歸出世之心
心無罣礙‧無罣礙故‧無有恐怖‧遠離顛倒夢想‧究竟涅盤‧
file icon 2012-09-14hot! 09/14/2012 下載數: 559
嗑牙小舖第 三十九集

主題 行腳台灣(九)
------------------------------------------------------------------------
20060609-合歡山-暴雨
為了實現十年諾言 狂風暴雨中騎車努力前進 橫越中橫目標台東
由台中出發沿著通往合歡山的孰悉路線前進
溪水暴漲黃河濁濁 清澈溪流變成灰黑泥漿
山中道路盡是黃水漫蓋 覆蓋許多石頭
隧道外的山崖 變成大瀑布 機車猶如騎在大瀑布的內部
山路積水變成小湖泊 工程車風雨中搶修
雨水無所宣洩 處處都有大量的雨水從道路石壁上湧出
騎車難度異常的高 防大風大雨 防道路寧濘
防落石與阻道的石頭 防騎過積水太深的地方 防許多湧出的小瀑布 
過了霧社之後 處處都有落石坍方 工程車怪手冒險搶修
好友急電 希望取消聚會 安全為重
打聽搶修工人 判斷接下來的路線只怕會有更多坍方 只好中途喊停
回程到清境農場 昔日人潮洶湧 今只有區區數位遊客 促銷大打折
回到台中 中橫真的發生多處坍方 許多人被困在隧道中進退不得 還好沒硬去湊熱鬧
都市再憑風大雨大 只是一些生活不便 無生命安全之虞
山中的暴水落石 卻隨時可以奪人性命毀人家園

20060701-合歡山
老中青加上朋友的朋友 帶著一群柔弱都市人要去合歡山來露營
有大學老同學 有昔日同事 有朋友的媽媽 有學妹 以及學妹後來工作的朋友 超級大混鍋
沿路吃吃喝喝 走走停停 慢活般的遊山玩水
友人不斷的驚呼讚嘆中 有一直自豪的感覺 台灣就是這麼美 真爽!
參與許多朋友人生的第一座百岳 合歡尖山
在如詩美麗且寬闊的世界中 人兒眼睛靈活 神色輕快 笑顏如花怒放 大家都變美了~
夏夜冰涼深山中 圍在荒地現煮一壺熱騰騰的伯爵奶茶 伴著滿天美麗的夜景 美哉~
入夜的深山 是如此的寒冷 帳篷裡寒氣不斷從地面侵襲上來 將是非常難熬的一夜
好心有好報 免費住宿合歡山莊一夜
攻下第二座百岳合歡主峰
又一路吃吃喝喝 回到台中 原本陌生的朋友間 離情不捨
file icon 2012-08-31hot! 08/31/2012 下載數: 562
嗑牙小舖第 三十八集

主題 行腳台灣(八)
------------------------------------------------------------------------
題外話
228台灣神於20120818再造台灣新運
二二八紀念碑寶蓋落成
二二八 自由鐘 啟用
上頭刻著如下數句
台灣即地大菩薩
威靈顯赫護台灣  誓願保台點光明
氣蓋山河護台保國 鐘聲震天喚我民氣

愛上合歡山
四季晨昏各有其妙
20060408-合歡山東峰
東峰頂群霧瀰山盡在腳下

20060422-合歡山 黃昏及日出
邀集好友同歡 分享我生命中曾有的感動
石門山上雲霞爭變光彩炫麗
夜宿合歡山莊 晚餐菜色簡單卻彌足珍貴
室外極冷的氣溫 能在大通鋪裹著厚重的棉被 格外讓人安心與感恩 
陰天看日出 一道道白光穿透雲層耀照遠山映射山谷
日出時的極冷 能穿能戴的通通包在身上 雨衣手套也是大有功效
在尖山居高臨下 靜觀雲霧與陽光 共舞又競逐
早餐青菜饅頭脆瓜清粥 給人五星級的感受
大山讓大家敞開心胸 不認識的山友卻都是如此的溫心與親切 努力交換登山情報
北峰腳下 滿山盛開的高山杜鵑 白中透紅 妝點翠綠青山
再前行 直往大禹嶺方向 尋那曾讓我無比震撼的壯闊雲海
山崖大石 背景是無盡的遠山與深谷
穿過碧綠隧道 撼人雲海重現眼前
雖無上次狂野奔放 卻也生機十足
不知名處的山谷 石中生出小多白色及黃色的水晶柱
清境附近的7-11 泡麵變成了超高級的享受
file icon 2012-08-17hot! 08/17/2012 下載數: 555
嗑牙小舖第 三十七集

主題 行腳台灣(七)
------------------------------------------------------------------------
機車旅行 行腳台灣
20060103-合歡山-流星雨-犁田
20120811-單車訪聖山
-------------------------
招邀同好自行車騎士同遊下列行程:
日期:2012/08/11(星期六)
集合地點:台中市海線勞工活動中心(沙鹿簡易法庭對面)
時間:清晨05:00開騎
目的地:南投草屯台灣聖山
單程距離:約60公里

歡迎有興趣者一同逍遙
------------------------

8/11 一大早的中部 下了幾場大雨
依然有三位台灣勇腳牛不受風雨阻擋
在早上五點出發 從台中清水騎單車來台灣聖山
一行人於早上九點多左右 順利抵達聖山
感謝贊殿的熱情導覽 帶領來賓走訪聖山各處
其中一位來賓抵達山頂紀念碑時 他說他忽然全身起了很大的雞皮疙瘩
整個人一陣強烈的莫名感動湧了出來
我想 是台灣神勉勵他們遠道騎單車來聖山的用心 特別給他們鼓勵與感應

希望能逐漸號召更多愛好單車人士
常來聖山親近大自然 並跟台灣神的精神常相契


20060103-合歡山-流星雨-犁田
中午在外用餐 看到新聞播報流星雨的消息
下午請假兩小時 提早下班 準備追星去
晚上八點多 深黑山路中 一隻手忽然從黑暗中伸了出來
原來是梨山的果農小貨車車燈壞了 寸步難行
緩慢前進大禹嶺之路 不斷回頭保持車距
在一個下坡迴彎 當轉頭回顧小貨車時 忽然失去重心 一陣天旋地轉
馬路高速迎面直撲而來 下意識全力用手推開撲來的馬路
原來我機車犁田了...
坐上貨車 機車改給原住民青年乘騎 帶著一身的傷 陪果農繼續前進
默運醫學氣功治療身體各處傷口 有的痛到似乎沒感覺 後來逐步轉為劇痛
一場誤會 原來大禹嶺無修車廠 果農只是為了能有路燈方便修車
貨車依然沒修好 果農邀約一起去犁山
體驗高山果農的生活 正好是我小時候的願望之一
可惜 隔日還得面試工作的新工程師 不希望讓面試者突然被取消行程
隨身帶了好幾個人力發電的手電筒 通通送給梨山果農 從此各奔東西
約晚上十點 帶著一身的傷 在漆黑山路 緩慢回程
回到摔車處 細細查看路面 原來是騎到結冰的路面 太過濕滑
小心翼翼通過結冰的一小段路 仰頭看天 啊~ 有流星
可惜只看到那一顆流星 全身的傷已無心等待流星雨的出現
終於平安騎到埔里 近商家點一碗熱騰騰的皮蛋瘦肉粥
店家老闆看到我的出現 一開始有點被嚇到(半夜十二點 嘴巴腫大 結冰的鼻涕...)
凌晨兩點多 終於順利回到大地養護機構
檢視傷口 外套及牛仔褲極大背包都破損了
左膝蓋兩個大傷口 右膝蓋一個小傷口 右嘴唇腫大 手臂一些擦傷 雙掌挫傷
自我檢討 半夜孤身一人深山犯險 若是出事將孤立無援 從此避免...
<< 首頁 < 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 > 末頁 >>
當前記錄 13 - 16 / 52
【聖山紀念碑巡禮】